Huygens' Zedeprinten (1623) - De rijke vrijster, Inleiding

Zedeprinten Startpagina <<<

Een rijke ongehuwde vrouw ontbreekt het nooit aan mannelijke belangstelling. Maar de meeste heren zijn alleen uit op haar geld en malen niet om schoonheid of karakter. De rijke vrijster kan geen keus maken uit de drom van minnaars die zich voor haar deur verdringen.

De rijke vrijster is de enige zedeprint met een vrouwelijke hoofdrolspeelster. In deze schets kun je twee vrouwen herkennen uit Huygens’ eigen leven. De eerste is Dorothea van Dorp, zijn buurmeisje, met wie hij al zeven jaar lang een knipperlichtrelatie onderhield toen hij Zedeprinten schreef. De ander is Susanna van Baerle, een rijke koopmansdochter uit Amsterdam. Huygens’s broer Maurits dong in 1622 vergeefs naar haar hand.

Huygens smeedde beide dames aaneen tot een hilarische, doch weinig vleiende karikatuur in zwart-wit. Onmogelijk kon hij vermoeden, hoe deze liefdesgeschiedenis voor hem zou aflopen…

De rijke vrijster; vertaling >>>


© Frans Mensonides, Leiden, 2007.