Soldaat zonder rang De gezant Een wijze hoveling Een dwaze hoveling De karakterist, ofwel: de printschrijver Een boer De bedelaar De aankomende arts De alchemist De professor De dwerg De beul De Matroos De komediant De waard(in) De rijke vrijster De doorsneedichter Humor in de Gouden Eeuw De goede predikant De koning