Huygens' Zedeprinten (1623) - De koning, Inleiding

Zedeprinten Startpagina <<<

Iedereen kijkt op tegen de koning, maar wie zou graag met hem willen ruilen? Huygens ziet de vorst als de gevangene van zijn kroon en troon: een eenzame man die geleefd wordt, omringd door vijanden en onbetrouwbare raadgevers. Voortdurend moet hij op zijn hoede zijn voor aanslagen.

Een goede vorst stelt zich in dienst van het volk, en is dan niet meer dan de slaaf van zijn onderdanen. Maar ook een slechte vorst kan niet onbeperkt genieten van zijn macht. Hoe minder geliefd hij is, hoe groter de kans dat men hem een kopje kleiner maakt en hoe groter de opluchting na zijn dood.

Huygens had als diplomaat persoonlijke ontmoetingen met koningen. Maak kennis met drie voorname mannen die hij gekend heeft: een regerend vorst, een koning zonder land en de ongekroonde koning van een republiek.

De koning; vertaling >>>


© Frans Mensonides, Leiden, 2008.