Portret van Jan Zoet
Overgenomen uit: R. Cordes, Jan Zoet, Amsterdammer. 1609-1674. Leven en werk van een kleurrijk schrijver.
Hilversum 2008. Dissertatie. p. 722. Daar overgenomen uit:
J. Zoet, d’Uitsteekenste Digt-Kunstige Werkken, Amsterdam 1675.