In en uit de kap. Pamfletten naar aanleiding van de tulpenwindhandel in 1636 / 1637

Inhoudsopgave

Voorwerk
Voorpagina
Ter nagedachtenis van mijn vader
Tulpa-lof
Prophetye

1. Inleiding
1.1 Waarom dit werkstuk?
1.2 Conventies transcriberen en annoteren

2. ‘Ja schraptet ientje deur, dan blijfter nog en nul’ opkomst, hoogtepunt en ondergang van de tulpenwindhandel
2.1 De tulp verovert Nederland
2.2 Vroege ‘kappisten’
2.3 Aanzet tot de hausse
2.4 Escalatie
2.5 Prijsval
2.6 Nasleep
2.7 Nieuwe kappisten

3. De pamfletten; inleiding
3.1 Indeling tulpenpamfletten in groepen
3.2 Herdruk uit 1643
3.3 Herdruk uit 1734
3.4 Latere herdrukken

4. De eerste groep pamfletten (geschreven vóór de instorting van de tulpenhandel begin februari 1637)
4.1 ‘Foey dwasen’; bezwaren tegen de tulpenwindhandel
4.2 Flora: ‘De groote Thuyn-Hoer, de Boeff-Goddin’
4.3 De tulp: ‘een trotse Clomp, die in pompeusheyt leeft’
4.4 De bloem van Saron
4.5 ‘Haer fabeltjens men meer dan ‘tEuangelij acht’ Clare ontdeckingh der dwaesheydt
4.6 Door u quaedt leven my niet en schendt; Klaegh-Liedt
4.7 Een bonte bloemenkap
4.7.1 ‘Gij tulpa-gecken’: de zotskap in de pamfletten
4.7.2 ‘Want hy een groot Tulpist en inde Cap geweest is’; Geschockeerde Blom-Cap

5. De tweede groep pamfletten (geschreven na de koersval en de Alkmaarder veiling, en vóór het floristenakkoord van 24 februari 1637)
5.1 ‘En spelen poff, poff, poff, nae al de wevers aert’; de toon en de thema’s van de pamfletten uit de tweede groep
5.2 ‘ Heb je qua'e tijng ekregen?’;Buyre-Praetje

6 Waermondt ende Gaergoedt
6.1 ‘Warrick, warrick, warrick-kick-kick’; de drie dialogen van Waermondt en Gaergoedt
6.2 De drie waarheden van Waermondt
6.3 Christijntje Gaergoedt, en andere vrouwen in de tulpenpamfletten

7 De pamfletten van de derde groep (geschreven na het floristenakkoord van 24 februari 1637)
7.1 ‘Leege ceeltjes’; nieuwe spot- en scheldverzen tegen de floristen
7.2 ‘Want Flora is niet doot, en meent noch te floreeren / (Als ghy al zijt verrot)’; de verdedigers van de floristen
7.3’Och had ick nimmermeer my hier doch med’ bekommert’: gematigde pamfletten; de pest in de tulpenpamfletten; censuur in Haarlem
7.4 ´Slaa mit suering´: Dood-Rolle ende Groef-Maal (Jan Soet)
7.5 ‘Een kneppel in de honderd’; Tooneel van Flora
7.5.1 ‘Een weynigh ondervorskt’: De sottery, der spottery
7.5.2 ‘In Venus-haspeling’; de twee Calliope-gedichten
7.6 ‘Vise spokery daer sy't pampier mee cladden’; De verstoorde, en noyt gestorven Flora

 Slot Twee ‘Haerlemmiters’

Bronnen
Literatuuropgave
Lijst van pamfletten

Geannoteerde heruitgaven van pamfletten
Clare ontdeckingh der dwaesheydt [etc.]
Klaegh-Liedt [etc.]
P.J. van Campen, Geschockeerde Blom-Cap [etc.]
Buyre-praetje [etc.]
J. Soet, Dood-Rolle ende Groef-maal [etc.]
C. van der Woude, De sotterny, der spottery [etc.]
De Calliope-gedichten uit Tooneel van Flora
De verstoorde en noyt gestorven Flora
[etc.]