Deze site is ontworpen voor Microsoft Internet Explorer, versie 6, en voor een beeldschermresolutie van 800*600 pixels.

Het auteursrecht van deze site berust bij ondergetekende. Niets van deze site mag gepubliceerd worden, in welke vorm of via welk medium ook, zonder mijn schriftelijke toestemming. Een uitzondering geldt voor korte citaten, en voor de tekst van de door mij heruitgegeven pamfletten. In die uitzonderingsgevallen moet dan wel een correcte bronvermelding opgegeven worden, bestaande uit mijn naam, de titel van het document, de URL en de plaats en het jaar van uitgave (Leiden 2004).

Bovenstaande regels gelden vanzelfsprekend ook voor werkstukken, nota’ s, referaten en dergelijke!

Het ‘ linken’ van een site is, voor zover ik weet, een eeuwenoud grondrecht, waarvoor geen toestemming hoeft te worden gevraagd.

Zelf heb ik vergelijkbare regels gehanteerd bij het citeren van tekst, het overnemen van illustraties en en het ‘linken‘ . Wie meent, dat ik daarmee zijn of haar (auteurs)rechten geweld heb aangedaan, wordt verzocht, met mij in contact te treden.

Frans Mensonides, Leiden.
6 januari 2005.