Op deze site vindt u mijn eindwerkstuk in het kader van de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht: In en uit de kap. Pamfletten naar aanleiding van de tulpenwindhandel in 1636 / 1637. Het werkstuk bevat onder andere geannoteerde heruitgaven van acht complete pamfletten en een bloemlezing van drie gedichten uit het pamflet Tooneel van Flora.

De navigatie door deze hoeveelheid tekst is heel simpel. Het werkstuk begint HIER. Vanuit elk document kunt u springen naar het volgende of het vorige, door te klikken op de groene pijlen. U kunt ook rechtstreeks naar een bepaald document springen, en wel door te klikken in het menu links op de pagina. In dat menu staan de hoofdstukken van het werkstuk vermeld boven de horizontale lijn, en de heruitgaven daaronder. Door te klikken op INHOUD in de menubalk hierboven, kunt u een uitgebreidere inhoudsopgave oproepen.

Wie alleen iets wil weten over de historie van de tulpenwindhandel in de Gouden Eeuw, kan zich beperken tot lezing van hoofdstuk 2, waarin deze fascinerende periode uit onze vaderlandse geschiedenis in het kort wordt behandeld. De rest van het werkstuk is gewijd aan de pamfletten over die gebeurtenis. Onlangs heb ik uit dit werkstuk een drastisch ingekorte, 'ingedikte' versie samengesteld, die HIER als apart document op het WWW gepubliceerd is.

Frans Mensonides