Geen lachje kon eraf.
Portret van Jacobus Trigland. Atlas Van Stolk, Rotterdam.
Overgenomen uit: W.M. den Hertog, 100 portretten van godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw. Houten / Utrecht 1982. p. 24.