Letterlijke onderbroekenlol in de veelvuldig herhaalde sitcom Are You being Served?,
met uitvoerige uiteenzettingen van mrs. Slocombe (Mollie Sugden, r.) over haar 'pussy'.
Overgenomen van: 1973 Television Programmes. BBC Four In Pictures.