Portret van Aernout van Overbeke.
Overgenomen uit: Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae. Een zeventiende-eeuwse verzameling moppen en anekdotes uitgegeven door R. Dekker en H. Roodenburg, m.m.v. H.J. Van Rees. Amsterdam 1991. Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut (…). Dl. 16. p. V.
Daar overgenomen uit: De Rijm-wercken van wijlen den heer en meester Aernout van Overbeke, Amsterdam 1678. UB Amsterdam.