Naakte danseressen in een Amsterdams bordeel.
De jongeman op de voorgrond wordt door zijn oudere vrienden ingewijd in het bordeelleven.
Overgenomen uit: L.C. van de Pol, Het Amsterdamse hoerdom.
Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam 1996 (Dissertatie). Fotokatern na p. 256.