Van Focquenbrochs residentie fort El Mina, vanuit land (l.) en zee (r.)
Overgenomen uit: W.G. van Focquenbroch, De Afrikaanse brieven, hertaald door Thomas Rosenboom met een inleiding door Arie Jan Gelderblom. Amsterdam 2007. p. 38-39.
Daar overgenomen uit: W. Bosman, Nauwkeurige beschryving van de Guinese goud- tand- en slave-kust (...). Utrecht 1704. Universiteitsbibliotheek Utrecht