Voorblad Afrikaense Thalia, met o.a. rechtsonder een treurende Thalia, boven de dichter die op weg is naar het godenrijk en daaronder El Mina.
Overgenomen uit: W.G. van Focquenbroch, Bloemlezing uit de gedichten en brieven, met inleiding en aantekeningen door C.J. Kuik. Zutphen 1977. Klassiek letterkundig pantheon dl. 207. p. 120.