Stadhouder Maurits van Oranje Nassau (1567-1625).
Adriaen van de Venne, Maurits met de Grote Zaal (Ridderzaal) in de achtergrond, in of na 1618.
Den Haag, Koninklijk Huisarchief, inv. nr. SC/249.
Overgenomen uit: K. Zandvliet, Maurits, Prins van Oranje. Zwolle 2000. Rijksmuseum Amsterdam. p. 284.