Dame met keurslijf, 'en dan nog een veer d’rbij, ook.'
J. Peacock, Kleding door de eeuwen heen; een visuele geschiedenis (vert. uit het Eng. door Saale Uitgeefservice). Haarlem 1991. p. 106.