'Een hoepelrok waarbij een karnton nog magertjes afsteekt.'
Hoepelrok in Boheemse stijl. Begin 17e eeuw. Robert Peake sr., Portret van Elizabeth van Bohemen (detail).
Overgenomen uit: L. Rowland-Warne, Kostuums (vert. uit het Engels door L. Machielsen; red. Nederlandse uitg. J. Liefrink). Houten 1992, p. 22.