De mode van morgen: de allongepruik. Dergelijke pruiken kwamen rond 1630 in de mode aan het Franse hof.
Koning Lodewijk XIII, getroffen door kaalhoofdigheid, had de primeur.
Overgenomen uit: L. Rowland-Warne, Kostuums (vert. uit het Engels door L. Machielsen; red. Nederlandse uitg. J. Liefrink). Houten 1992. p. 29.