Dubbelportret van Constantijn Huygens en Susanna van Baerle.
Zie het in kleur en van dichtbij op de site van Mauritshuis Den Haag!
Jacob van Campen. Dubbelportret van Constantijn Huygens (1596-1687) en Susanna van Baerle (1599-1637). Circa 1635. Mauritshuis Den Haag.
Overgenomen uit: C. Huygens, Mijn leven, verteld aan mijn kinderen; ingeleid, bezorgd en van commentaar voorzien door F.R.E. Blom
(Dissertatie). 2 Dln. Amsterdam 2003. Afbeeldingen achterin deel I.