Een dronken vrouw wordt van de herberg naar huis getransporteerd.
De titel van het schilderij verwijst naar Spreuken 20:1.
Jan Steen. De wijn is een spotter. Circa 1668-1670. Norton Simon Art Foundation, Pasadena ( USA ).
Overgenomen uit: H.P. Chapman, W.Th. Kloek, A.K. Wheelock, Jr. (et al.) (onder red. van G.M.C. Jansen), Jan Steen, schilder en verteller. Zwolle, 1996/1997. p. 223.