Drinken en klinken. Rechts op het bord: de pekelharing.
Overgenomen uit: N. Veldhorst, De Haarlemse Bloempjes. Bloemlezing uit een zeventiende-eeuwse liedboekenreeks.
Ingeleid en van de oorspronkelijke melodieën voorzien door Natascha Veldhorst. Haarlem 1999. p. 68.
Daar overgenomen uit De Nieuwe Haagse Nachtegaal, 1659.