Melodie van het Drinklied op de pekelharing.
Overgenomen uit: N. Veldhorst, De Haarlemse Bloempjes. Bloemlezing uit een zeventiende-eeuwse liedboekenreeks.
Ingeleid en van de oorspronkelijke melodieën voorzien door Natascha Veldhorst. Haarlem 1999. p. 67.